Base- og mobiliseringstjenester

Vi har i 20 år levert basetjenester på Vestbase og andre norske forsyningsbaser.

Tjenestene inkluderer alt fra avanserte vedlikeholdstjenester av skrog, drivlinjer og dekksutstyr til sjøsikring (sea-fastening) av dekkslast og brannvakt-tjenester ved landligge. AAK leverer tjenestene på kort varsel, med stor kapasitet 24/7/365. Høyt kompetente medarbeidere, eget verksted, samt meget mobilt kutte-/sveise-/NDT-utstyr sørger for rask leveranse med høy kvalitet.

 • Inspeksjoner inklusive oppmåling og tilstandskontroll
 • Kaitjenester og verftsvedlikehold
  • Fabrikasjon
  • Reparasjon og modifikasjon
  • Installasjonsarbeid
 • Ombordtjenester
  • Sjøsikring
  • Logistikk
  • Brannvakter
 • Hurtigreparasjoner 24/7/365