Inspeksjon

Som del av våre leveranser leverer IRV inspeksjonstjenester som gir god forståelse for tilstand av en struktur, løsninger som er mulige og å anbefale, samt oppmålingstjenester som sikrer nøyaktig leveranse første gangen.

Ombygging og tilpasninger på feltlokasjon grunnet manglende geometridata er tids- og kostnadsdrivende. Vi anbefaler derfor alltid at kunde og vi som leverandør gjør oss grundig kjent med forutsetningene før fabrikasjon og installasjon igangsettes.

Oppmåling

Oppmåling gjøres digitalt. Dimensjons- og materialunderlag overføres prosjektet for å sikre mot eventuelle spenninger i materialer ved ny-installasjon og utskiftinger, og at systemets integritet og funksjon vedlikeholdes.

Tilstandskontroll

Tilstandskontroll utføres av våre erfarne inspektører, både visuelt og instrumentert. AAK Inspeksjon har eget NDT-verksted, med røntgenbunker, samt erfarne feltinspektører som dekker alle metoder og kategorier (UT, VT, XT, ET).