Fabrikasjon av spools

AAK leverer komplette røranlegg i alle kvaliteter og dimensjoner, inklusive med tanker, ventiler, pumper og andre regulerende prosessenheter av de fleste fabrikat. Vi har betydelig egen kapasitet for inspeksjon/oppmåling, design, styrkeberegninger og dokumentasjon.

For offshore produserer og leverer vi både lavtrykks- og høytrykks-spools. For landanlegg er vi eksperter på spesielt krevende prosessmiljø, med leveranser fra karbonstål til titanlegeringer og inconell. AAK har automatisert sveiseoperasjoner i verkstedet for å kunne garantere riktig kostnad og kvalitet samt tidsmessige leveranser.

For vedlikehold av eksisterende anlegg leveres nye skreddersydde linjer eller komponenter, inklusive påleggssveis for så vel rør som pumper og ventiler.

  • NO: Sveiseprosedyrer I henhold til NORSOK M-601
  • Karbonstål – Titan
  • Duplex – 6MO
  • 316
  • Stive rør/spools for landanlegg, offshore topside og subsea
  • Inspeksjon og oppmåling inklusive full tilstandskontroll
  • Inspeksjonsverksted med egen røntgen bunker og alle relevante målemetoder
  • Varembehandling
  • Trykktesting
  • Overflatebehandling