Fabrikasjon av struktur

AAK leverer stålstrukturer, inkludert egen design/engineering, i alle dimensjoner og materialer – fra komponenter på 5 kg til systemer på 50 tonn og mer.

Siden 1995 har selskapet levert i henhold til gjeldene standarder til så vel offshore produksjonsanlegg, borerigger som til nedstrøms landanlegg. I tillegg leverer selskapet struktur og røranlegg til fiskeforedling og kraftanlegg i høy kvalitet. Våre største kunder inkluderer oljeselskaper, baseselskaper, riggredere, offshore konstruksjonsselskaper samt ventil- og pumpeleverandører

 • Fra 5 kg til 50 tonn per enhet
 • Fra enkle rørsystemer til komplekse skid
 • Fabrikasjon i henhold til NORSOK M-101
  • Karbonstål
  • Legerte Stål
  • Aluminum
 • Inspeksjon og oppmåling inklusive full tilstandskontroll
 • Inspeksjonsverksted med egen røntgen bunker og alle relevante målemetoder
 • Varembehandling
 • Overflatebehandling